Nie dla bezrefleksyjnego przyjmowania imigrantów

26 września 2018 jakubkulesza

Nie dla bezrefleksyjnego przyjmowania imigrantów

Nie dla bezrefleksyjnego przyjmowania imigrantów – to kolejny postulat komitetu KWW KUKIZ, WOLNOŚĆ, LUBELSCY PATRIOCI i RUCHY MIEJSKIE

  • Jakub Kulesza kandydat na prezydenta miasta Lublin zapowiedział wycofania się z deklaracji w sprawie przyjmowania imigrantów podpisanej przez prezydenta Żuka
  • Piotr Jarzyna (okręg 1, miejsce 2) zwrócił uwagę, że przyjmowanie imigrantów na masową skalę w krajach zachodnich spowodowało wzrost przestępczości
  • Integracja obcokrajowców powinna odbywać za pośrednictwem organizacji patriotycznych, dumnych z polskiej kultury
  • Niedopuszczalna jest sytuacja, w której programy asymilacyjne prowadzą organizacje zajmujące na co dzień się negowaniem dorobku kulturowego Polski

Przedstawiciele Komitetu Wyborczego Wyborców Kukiz, Wolność, Lubelscy Patrioci i Ruchy Miejskie postulują zmianę polityki imigracyjnej miasta. Zapowiadają wycofania się z deklaracji imigracyjnej oraz współpracę z organizacjami patriotycznymi celem lepszej adaptacji kulturowej przyjezdnych z zagranicy.

Przedstawiciele KWW zwrócili uwagę na konieczność uzupełnienia programów integracyjnych takich jak „Lublin dla wszystkich” o elementy promocji polskiej kultury, tradycji i historii wśród cudzoziemców.

— ”Zależy nam na tym, aby organizacje zajmujące się asymiliowaniem imigrantów przedstawiały Polskę, Polaków i naszą kulturę w pozytywnym świetle zachęcającym do przyjmowania naszych wartości. Chcemy unikać sytuacji w których przedstawia się Polaków w sposób negatywny i jednostronny, ponieważ to utrudnia, albo nawet uniemożliwa sprawną integrację. Pomocnę będą organizacje patriotyczne, które na codzień zajmują się promocja polskiej kultury” — powiedział kandydat na Prezydenta Miasta Lublin Jakub Kulesza.

Kandydaci chcą również, aby polityka imigracyjna miasta Lublin była prowadzona w interesie mieszkańców, a nie polityków, którzy próbują wymusić na społeczeństwie przyjmowanie obcokrajowców.

Jakub Kulesza kandydat na prezydenta miasta Lublin przypomniał wypowiedź ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza, który chwalił się, że Polska za rządów PiS miała przyjąć 2,7 tys. imigrantów „odesłanych z Zachodu”. Podkreślił, że mechanizm wysyłania obcokrajowców do Polski obowiązuje pomimo wyraźnego sprzeciwu polskiego społeczeństwa i wbrew woli samych imigrantów.

— „Polityka imigracyjna władz centralnych jest szkodliwa dla Lublina. Dlatego jeśli zostanę prezydentem wypowiem deklarację o współpracy w przyjmowaniu imigrantów z władzami centralnymi podpisaną przez Krzysztofa Żuka. Mieszkańcy Lublina sami mają prawo decydować kogo chcą przyjmować. To oznacza, że nie będę ściągał imigrantów – tak jak to próbował robić sygnatariusz deklaracji Paweł Adamowicz prezydent Gdańska. Nie będę też współpracował z rządem ani przy budowie ośrodków dla cudzoziemców na terenie Lublina, ani przy takich programach jak system przymusowej relokacji imigrantów z Europy Zachodniej”.

Kandydat do Rady Miasta Lublin Piotr Jarzyna (okręg 1, miejsce 2) zwrócił uwagę, że bezrefleksyjne przyjmowanie imigrantów spowodowało w krajach zachodnich bardzo poważne problemy, w szczególności wzrost przestępczości. Zwrócił też uwage na wypowiedź przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyny, który w 2017 r. zadeklarował, że po wyborach prezydenci miast z PO będą przyjmowac uchodźców.[1]

— ”Mamy liczne negatywne przykłady np. z Calais we Francji, z przedmieść Paryża, strefy „nogo: w Szwecji. Warto zwrócić uwagę na ostatnie wydarzenia w Chemnitz w Niemczech gdzie zamordowanie obywatela Niemiec przez imigrantów wywołało liczne protesty, które następnie przerodziły się w zamieszki na ulicach. Prezydent Żuk podpisując deklarację, która może mieć bardzo poważne następstwa dla mieszkańców Lublina nie powinien kierować się tym co zaleca mu przewodniczący Schetyna, ale zapytać o zdanie mieszkańców Lublina, tak jak zrobiłby to pan poseł Kulesza. Instytut im. Waltera Euckena w swoim raporcie z 2017 r.  „Fakty zamiast emocji „ na temat emigracji w Niemczech wskazuje, że w ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci przestępczość znacznie spadła, ale udział podejrzanych o przestępstwa cudzoziemców wzrósł od 1993 roku o 40 proc. Z kolei we Francji wg raportu posła konserwatywnej Union pour un mouvement populaire (UMP) Guillaume’a Larrivé, wyznawcy islamu mogą stanowić nawet 60% więźniów we Francji, gdzie całość ich populacji stanowi jedynie 20%. Mamy też” – argumentował Jarzyna.

 

[1] https://www.wykop.pl/link/3798405/schetyna-jesli-wygramy-wybory-samorzadowe-prezydenci-miast-przyjma-uchodzcow/