Niższe rachunki za prąd

28 września 2018 jakubkulesza

Niższe rachunki za prąd

Przedstawiciele Komitetu Wyborczego Wyborców Kukiz, Wolność, Lubelscy Patrioci i Ruchy Miejskie przedstawiają swoją ocenę  zarządzania energią elektryczną i zarzucają niegospodarność lubelskiemu ratuszowi.

  • Kandydat na radnego z okręgu nr 4 Tomasz Deptuła przedstawia sytuację związaną z oświetleniem miasta Lublin i proponuje zmiany w tym zakresie. Odnosi się również do drastycznych podwyżek cen energii na przyszłe lata, które przełożą się na wzroct cen transportu miejskiego
  • Kandydat na prezydenta Jakub Kulesza omawia korzyści płynące z zainstalowania instalacji fotowoltaicznych na dachach miejskich budynków.

Przedstawiciele Komitetu Wyborczego Wyborców Kukiz, Wolność, Lubelscy Patrioci i Ruchy Miejskie proponują nową wizję lubelskiego gospodarowania energią elektryczną. Udowadniają korzyści płynące z inwestycji w tym zakresie i wykazują możliwe zagrożenia w przypadku ich zaniechania.

Przedstawiciele Komitetu Wyborczego Wyborców Kukiz, Wolność, Lubelscy Patrioci i Ruchy Miejskie twierdzą, że Lublin ma ogromny niezagospodarowany potencjał w dziedzinie zarządzania energią elektryczną.

— „Oświetlenie miasta jest jednym z celów wspólnych mieszkańców i niestety zawsze będzie jedynie kosztem. Dlatego ten koszt musi być jak najniższy. Aby poprawić stan rzeczy, należy wykonać inwestycje zmniejszające zużycie energii elektrycznej, niezbędnej chociażby do oświetlania ulic. Dlaczego ulice Lublina w dalszym ciągu w przygniatającej większości są oświetlane przy użyciu archaicznych, a zatem energochłonnych żarówek sodowych?” — powiedzial Tomasz Deptuła kandydat na Radnego Miasta.

Kandydaci komitetu mówili o podwyżkach cen energii przewidywanych na przyszłe lata.

— „Podwyżki cen energii nie ominią nikogo. Miasta również. W związku z tym proponujemy wykonanie inwestycji mającej zmniejszyć zużycie energii elektrycznej jaką jest wymiana dotychczasowego oświetlenia ulic na technologę LED. Miasto oświetla około 26500 źródeł światła zużywających mniej więcej 42 GWh energii. Przewidywany koszt wymiany szacujemy na 13,5 mln złotych. Tyle ile wyniosła zbędna rewitalizacja deptaka. Inwestycja zwróci się najprawdopodobniej w półtorej roku, a zużycie energii spadnie o przeszło połowę. Dodatkową korzyścią jest poprawa parametrów świetlnych oraz spadek kosztów obsługi całej instalacji, które dzisiaj wynoszą 2 mln rocznie.” — powiedział Deptuła.

Kandydaci zwrócili uwagę także na wzrost kosztów związanych z transportem zbiorowym, który w dużej mierze opiera się na wykorzystaniu pojazdów elektrycznych. Sam koszt zasilania trolejbusów w na lata 2019-2022 wzrośnie o ok 35-40%. — ”Mam nadzieję, że zarząd MPK, któremu przewodniczy prezes Tomasz Fulara już o tym intensywnie myśli” — dodaje na koniec Deptuła.

Jakub Kulesza – kandydat na prezydenta miasta proponuje zamontowanie  fotowoltaiki na każdym nadającym się do tego celu dachu budynków miejskich.

— „Rozważając temat kształtu energetyki miejskiej nie sposób pominąć technologii fotowoltaicznej mającej na celu dalsze zmniejszenie zakupów energii na cele chociażby funkcjonowania urzędów. Wykonanie instalacji o mocy 0,75 MW pozwoli pokryć zapotrzebowanie na energię miejskich budynków w 50%. Całkowity koszt takiej instalacji to ok 2,8 mln złotych. Zwrot inwestycji przy jednoczesnym dofinansowaniu UE to około 3,5 roku. Fotowoltaika jak nigdzie doskonale nadaje się do zasilania urzędów, które pracują wyłącznie w dzień. Ewentualne nadwyżki wyprodukowanej energii (głównie w weekend) zasilą miejskie trolejbusy. Istotą inwestowania w fotowoltaikę na dzień dzisiejszy jest zużywanie całej wyprodukowanej energii na własne potrzeby. Odsprzedawanie jej do sieci jest nieopłacalne. Stan energetyczny miasta spełnia ten warunek” — dodaje Jakub Kulesza.