Ustanowienie stref spożycia niskoprocentowego alkoholu

29 września 2018 jakubkulesza

Ustanowienie stref spożycia niskoprocentowego alkoholu

Przedstawiciele Komitetu Wyborczego Wyborców Kukiz, Wolność, Lubelscy Patrioci i Ruchy Miejskie chcą by polityka alkoholowa miasta opierała się na zdrowym rozsądku i poszanowaniu prawa do rekreacji.

Przedstawiciele KWW chcą, aby w Lublinie zostały ustanowione strefy spożycia niskoprocentowego alkoholu.

Zdaniem kandydata na prezydenta Lublina Jakuba Kuleszy w mieście potrzebna jest zmiana polityki alkoholowej. Proponuje on ustanowienie specjalnych stref w Lublinie, w których spożycie niskoprocentowego alkoholu byłoby legalne. Ma to służyć budowaniu większej kultury spożywania alkoholu, tak jak ma to miejsce w wielu krajach zachodnich.

—„W Europie mamy dwa modele polityki alkoholowej. Pierwszy jest restrykcyjny występujący w Rosji czy Szwecji, który się całkowicie nie sprawdza. Problem alkoholizmu w tych krajach jest dużo większy niż w krajach gdzie polityka alkoholowa jest dużo łagodniejsza. Doświadczenia krajów Europy Zachodniej gdzie nie ma ogólnokrajowego zakazu spożycia alkoholu w miejscach publicznych np. Niemcy, Dania, Włochy, Liechtenstein czy Szwajcaria pokazują, że jest to słuszna droga w kształtowaniu kultury picia.” – argumentował Kulesza.

Przedstawiciele KWW podkreślają, że strefy spożycia alkoholu mają być wyznaczone w oparciu o przeprowadzone konsultacje społeczne. Przyznają, że są miejsca gdzie spożywanie nawet niskoprocentowego alkoholu jest co najmniej niestosowne : w szczególności okolice placów zabaw, cmentarzy czy przedszkoli.

Kolejne argumenty za strefami spożycia alkoholu przedstawiła Kandydatka do Rady Miasta Kinga Stefańska (okręg V, miejsce 1).

Zwróciła ona uwagę, że Lublin jest miastem studenckim. Dlatego tak ważne jest,  aby w Lublinie powstały miejsca gdzie młodzi ludzie będą mogli w sposób kulturalny wypić piwo. Wskazała, że incydentalne wybryki pojedynczych osób nie uzasadniającą reperkusji względem ogółu społeczeństwa. Podkreśliła przy tym, że za zakłócanie porządku po alkoholu policja dalej będzie mogła surowo karać.

— „Tradycja spożywania alkoholu jest w Polsce bardzo dluga. Zakaz spożywania w miejscu publicznym nie sprawi, że faktycznie ten alkohol przestanie się spożywać. Wszystko jest dla ludzi, a popadanie w skrajności nie wróży niczego dobrego. Warto ustanowić tereny, gdzie swobodnie umożliwia się picie piwa. Można z nich korzystać zwłaszcza latem. W porze wypoczynkowej wielu ludzi chętnie przy grillu sięgnęłaby np. po piwo. Jak widać całkowity zakaz spożywania alkoholu nie działa, a można to zaobserwować na każdym osiedlu, gdzie jest ławeczka albo murek przy którym spotykają się ciągle te same osoby – jak wiemy zakazany owoc smakuje najlepiej. Często, w mojej ocenie, taki zakaz prowadzi do zachowań poniżej godności człowieka, gdzie przelewając napoje do innych opakowań próbują obchodzić zakazy, ukrywają się pustostanach czy krzakach. Szanujmy siebie wzajemnie, unormujemy to w sposób wyważony – tak możesz się napić, ale z kulturą i w wyznaczonym do tego miejscu. Policja powinna zajmować się ściganiem tych, którzy rzeczywiście zakłócają porządek w miejscach publicznych, a nie karać mandatami także tych, którzy spożywają piwo w sposób kulturalny. ” — zakończyła Stefańska.