Mądre zarządzanie i planowanie w miejskim systemie oświaty

5 października 2018 jakubkulesza

Mądre zarządzanie i planowanie w miejskim systemie oświaty

Mądre zarządzanie i planowanie w miejskim systemie oświaty – to kolejny postulat przedstawicieli Komitetu Wyborczego Wyborców Kukiz, Wolność, Lubelscy Patrioci i Ruchy Miejskie.

  • Liderka listy do Rady Miasta z okręgu nr 6 Małgorzata Tylus przypomina, że w 2019 roku nastąpi nowe ustalenie sieci szkół ponadpodstawowych. To oznacza, że może powtórzyć się sytuacja z 2016 roku kiedy to Radni wraz z Dyrekcją Wydziału Oświaty pod Przewodnictwem Prezydenta Żuka podejmowali próbę likwidacji szkół.
  • Jakub Kulesza kandydat na Prezydenta podkreślił, że rodzice i nauczyciele, którzy poprzez stowarzyszenie chcieliby prowadzić szkołę, aby uniknąć likwidacji, powinni mieć taką możliwość bez żadnych przeszkód urzędników.
  • Kandydat na Radnego Michał Błaszczak nadmienił, że dyrekcja wraz z rodzicami i uczniami powinni mieć większą samodzielność w podejmowaniu decyzji co do wydatków na potrzeby szkoły.

Już w 2019 roku nastąpi nowe ustalenie planu sieci szkół. Obecny plan sieci szkół obowiązuje do 31 sierpnia 2019 r. na mocy Uchwały Nr 680/XXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 marca 2017 r. To oznacza, że w 2019 roku mogą nastąpić zmiany, o które obawia się Małgorzata Tylus Kandydatka do Rady Miasta Lublin w okręgu nr 6.

— „Chciałabym przypomnieć i ostrzec uczniów, rodziców i nauczycieli, że w 2019 roku możemy mieć podobną sytuację jak w 2016 roku, kiedy to obecni Radni wraz z dyrekcją Wydziału Oświaty podlegający obecnemu Prezydentowi próbowali zlikwidować Gimnazjum nr 9 im. cc mjra Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” , nie dając możliwości aby stało się samodzielnym Liceum Ogólnokształcącym” – podkreśliła Tylus

Kandydatka na Radną przypomniała, że tylko dzięki wspólnej interwencji z posłem Jakubem Kuleszą szkoła została uratowana przed likwidacją i dzisiaj jest samodzielnym Liceum, które sukcesywnie przeprowadza nabory już od dwóch lat.

—„Nikt nie rozumie na jakiej podstawie Radni chcieli zlikwidować szkołę, która liczyła 500 uczniów, od zawsze jest w pierwszej piątce najlepszych szkół w Lublinie i ma bogaty dorobek edukacyjny i patriotyczny. To szkoła, która nosi imię Żołnierza Wyklętego. Jeżeli Radni są gotowi na likwidację tak dobrych szkół jak Liceum Zapory, to strach pomyśleć co będzie w 2019 roku”  – ostrzega kandydatka na Radną.

Kandydat na Prezydenta Jakub Kulesza zwrócił uwagę, że w przypadku kiedy urzędnicy nie chcą szkoły wbrew woli rodziców, to powinni zagwarantować im możliwość oddania szkoły aby mogli oni wraz z nauczycielami prowadzić placówkę poprzez stowarzyszenie. Prawo na to zezwala, wydaje się jednak, że brakuje woli urzędników.

—„Z doświadczenia w Młodzieżowej Radzie Miasta Lublin wiem, że uczniowie, zwłaszcza szkół ponadpodstawowych, też chcą mieć wpływ na szkoły. Również wiele inwestycji w szkołach jest podejmowana przez urzędników bez konsultacji z uczniami, a przecież, zwłaszcza w liceach i technikach – to są już dorośli ludzie, którzy mogą głosować w wyborach i wpływać na losy całego kraju, a nie mogą wpłynąć na decyzje o potrzebach swojej szkoły. Chcemy oddać władzę rodzicom, chcemy, żeby rodzice mieli realny wpływ na sprawy swojej szkoły” –  zwrócił uwagę Michał Błaszczak kandydat do Rady Miasta Lublin w okręgu nr 3.

Przedstawiciele Komitetu uważają, że w sprawach finansowych szkoły, większą samodzielność powinni mieć dyrektorzy wraz z rodzicami. Istnieją przypadki kiedy szkoła nie może zarabiać pieniędzy z wynajmu ze względu na to, że Miasto udostępnia pomieszczenia nieodpłatnie nie przeznaczając środków na koszty eksploatacji.

— „Deklarujemy mieszkańcom Lublina, wszystkim uczniom, rodzicom, dyrektorom i nauczycielom, że nie pozwolimy na bezmyślną i bezpodstawną likwidację szkół i będziemy zawsze bronić uczniów oraz rodziców i stać po ich stronie” – zakończyła Małgorzata Tylus.