Niewykorzystany potencjał turystyczny Lublina

12 października 2018 jakubkulesza

Niewykorzystany potencjał turystyczny Lublina

Kandydat na Prezydenta Miasta Jakub Kulesza przedstawił problem przedsiębiorców, którzy nie mogą świadczyć usług turystycznych promujących miasto. Przykładem są usługi Lublin City – Tour p. Wojciecha Górskiego, który ma zakaz wjazdu pojazdami elektrycznymi na teren Starego Miasta.

Wojciech Górski, historyk, przewodnik po Lublinie, zwrócił uwagę na fakt likwidacji przez władze miasta schroniska szkolnego dla wycieczek, które nie mają bazy noclegowej.

Jakub Kulesza przedstawił obecną politykę prezydenta Żuka jako szkodzenie, a wręcz zwalczanie przedsiębiorców, którzy chcą propagować Lublin, jako miasto atrakcyjne turystycznie. Jako przykład podał zwalczanie przez władze miasta usługi Lublin City-Tour, świadczonej przez Wojciecha Górskiego – zwiedzania miasta przy pomocy busów elektrycznych.

—„Na skutek złej woli władz pojazdy elektryczne z turystami nie mogą wjechać na Stare Miasto, podczas gdy może wjeżdżać do tej części miasta kilkaset innych pojazdów. Nie rozumiem dlaczego Prezydentowi nie zależy na promocji naszego Miasta. ” – podkreślił Jakub Kulesza.

Pan Wojciech Górki wskazał, że Lublin jest jedynym miastem wojewódzkim w Polsce, gdzie  schronisko dla wycieczek szkolnych władzom miasta się nie opłaca.

— „Czy Lublin jest mniej atrakcyjny od Olsztyna, Białegostoku, Rzeszowa, Kielc, Katowic, Opola i Zielonej Góry, gdzie tam utrzymywanie schroniska jest opłacalne a w Lublinie nie? – zadaje pytanie Wojciech Górski.

Kandydat na prezydenta zwrócił przy okazji uwagę, że kamienica przy Bramie Grodzkiej Nr 36 A jest symbolem niegospodarności władz miasta, które przez kilkanaście lat nie potrafiły jej sprzedać lub wyremontować. Kamienica ta w konkursie internautów WP kilka lat temu wygrała tytuł: „Najbrzydsze miejsce w Polsce”.

—„ Skoro władze nie potrafią sprzedać  szpetnej kamienicy, to powinny ją same wyremontować i przebudować na hostel, który jako spółka miejska dawałby miastu konkretne korzyści materialne, a miejscowym ludziom zatrudnienie. Ta kamienica nadaje się do hasła prezydenta Żuka w jego kampanii wyborczej „Zobacz efekty”- skwitował Wojciech Górski.

Wojciech Górski zwrócił również uwagę na przykład dyskryminacji inicjatyw, mających na celu propagowanie turystyki przyjazdowej do Lublina i zwiększenia jego atrakcyjności przez brak dofinansowania do książek o Lublinie. Pan Górski wydaje książki własnym nakładem bez żadnego wsparcia Miasta.

Wojciech Górski zakończył swoje wystąpienie twierdzeniem, że jeśli władze miasta uważają, że klienci usługi Lublin City-Tour nie są gośćmi władz miasta, to władze miasta nie mają prawa nazywać się jego reprezentantami.