Przekazanie decyzji o inwestycjach mieszkańcom

16 października 2018 jakubkulesza

Przekazanie decyzji o inwestycjach mieszkańcom

Przedstawiciele komitetu chcą, aby mieszkańcy mieli większy udział w decydowaniu o miejskich inwestycjach. O inwestycjach małych i średnich w większym stopniu niż dotychczas mają decydować w ramach budżetu partcypacyjnego, a o priorytetach większych inwestycji miejskich mają decydować w ramach referendum lokalnego.

Jakub Kulesza – kandydat na Prezydenta Miasta Lublin zwrócił uwage na obietnice kotrkandydatów dotyczące kolejnych inwestycji.

— „Dorosłym, dojrzałym i odpowiedzialnym osobom nie trzeba tłumaczyć, że z uwagi na ograniczony budżet domowy nie mogą pozwolić sobie na zakup wszystkiego czego chcą. Niestety politycy – zwłaszcza w trakcie kampanii wyborczej – zapominają o ograniczeniach budżetowych i w sposób lekkomyślny obiecuja kolejne wydatki. Ja, nie znając kosztorysu, nie obiecam żadnej nowej inwestycji. Mogę natomiast obiecać, że o wszystkich ogólnomiejskich inwestycjach, w ramach możliwości budżetowych, będą decydować sami mieszkańcy.” — rozpoczął Kulesza.

Przedstawiciele komitetu proponują stopniowe przenoszenie decyzji o inwestycjach małych (od 25 tys. zł do 300 tys. zł) i średnich (od 300 tys. zł do 1,2 mln zł) w ręce mieszkańców w formie powiększania budżetu obywatelskiego. Według zapewnień Budżet Obywatelski miałby się zwiększyć w przyszłym roku dwukrotnie z kwoty 15 mln stanowiących zaledwie 0,75% budżetu miasta do poziomu 30 mln, czyli 1,5% budżetu.

— „Wola mieszkańców wyrażana w ramach konsultacji społecznych powinna być nienaruszalna. Dopilnuję realizacji każdej inwestycji wybranej przez mieszkańców na drodze Budżetu Obywatelskiego. Brak rezerwacji środków w budżecie miasta, np. na realizację projektu skateparku przy ul. Rusałka, uważam za skandaliczny. Dopilnuję, by każdy zwycięski projekt Budżetu Obywatelskiego miał zarezerwowane pieniądze w budżecie.” — dodał Kulesza.

Kolejnym postulatem jest utworzenie miejskiej aplikacji – Mapy Potrzeb Lublina, w ramach której mieszkańcy w formie interaktywnej mapy będę mogli zgłaszać potrzeby inwestycyjne oraz propozycje usprawnień. Zrealizowane zgłoszenia byłyby formą wirtualnych tabliczek dla autorów w ramach uzanania za ich zaangażowanie. Jakub Kulesza przedstawił też koncepcję systemu priorytetyzacji inwestycji miejskich na drodze corocznego referendum lokalnego „Lubelski Dzień Referendalny”.

— „Wszystkie duże miejskie inwestycje powyżej 1,2 miliona złotych powinny być uzgadniane z mieszkańcami na podobnych zasadach co Budżet Obywatelski. Mieszkańcy w corocznym referendum lokalnym będa mogli wyrazić zdanie czy przy danym koszcie inwestycji i późniejszego utrzymania projekt powinien być priorytetem dla miasta. To mieszkańcy zdecydowaliby czy ich pieniądze powiiny zostać przeznaczone na budowę nowego stadionu żużlowego czy południowej obwodnicy miasta. Ograniczeniem byłby budżet. Taka forma referendum lokalnym to nie tylko realna władza w rękach mieszkańców, ale także świetna forma edukacji obywatelskiej.”