Większy budżet dla rad dzielnic

16 października 2018 jakubkulesza

Większy budżet dla rad dzielnic

Przedstawiciele komitetu chcą, aby lubelskie rady dzielnic miały do dyspozycji więcej środków finansowych w ramach rezerwy celowej. Kandydaci do Rady Miasta zaproponowali zwiększenie tej kwoty do 350 000 zł, a w przypadku dzielnic z dużym mieniem komunalnym do 500 000 złotych.

W Lublinie funkcjonuje 27 rad dzielnic. Co roku każda z nich ma do dyspozycji 129 000 zł. Środki te wydawane są na remonty chodników i schodów, zakup urządzeń do placów zabaw, doposażenie placówek edukacyjnych, a także na imprezy osiedlowe – powiedział kandydat na prezydenta Lublina Jakub Kulesza.

— „Oprócz zwiększenia budżetu dla rad dzielnic chcemy także, aby niewykorzystane pieniądze przechodziły na następny rok. Pozwoli to na realizację większych inwestycji na terenie dzielnic. Będzie możliwość oszczędzania przez 2-3 lata i dokonywania większych, potrzebnych przedsięwzięć” — dodał Kulesza.

— „Naszym zdaniem obecna kwota rezerwy celowej jest niewystarczająca na potrzeby, szczególnie w starszych dzielnicach takich, jak: Śródmieście, Tatary, Bronowice czy Dziesiąta. Dlatego proponujemy zwiększenie tej kwoty do minimum 350 000 zł, dzielnice o dużej powierzchni mienia komunalnego, w większości już zniszczonego, mogłyby starać się o podwyższenie tej kwoty maksymalnie do 500 000 zł. Spowoduje to zrównoważony rozwój infrastruktury dzielnic Lublina” – powiedział Jakub Kulesza

— „Większy budżet rad dzielnic to korzystniejsze wydatkowanie na małą infrastrukturę. Sami społecznicy, jakimi są radni dzielnicowi, są najlepiej zorientowani w bieżących problemach i to oni powinni decydować na co przeznaczą te środki, a niekoniecznie radni miejscy, którzy rzadko uczestniczą w posiedzeniach rad dzielnic i mają niewielki kontakt z mieszkańcami danego okręgu. Nieprzypadkowo znaleźliśmy się na ul. Niecałej. W tym roku remont chodnika przy tej ulicy został wpisany do budżetu Miasta. Jest on bardzo potrzebny, gdyż prowadzi m.in. do Miejskiego Urzędu Pracy, zatem tym ciągiem pieszym codziennie przemieszcza się kilkaset osób. Niestety, w tym roku nie zostanie ten remont zrealizowany. Gdyby zwiększyć rezerwę celową to Rada Dzielnicy Śródmieście sama we własnym zakresie dołożyłaby starań, by remont został wykonany, nie oglądając się na budżet Miasta” – powiedział Ryszard Milewski, przewodniczący Zarządu Dzielnicy Śródmieście, kandydat do Rady Miasta (okręg I, miejsce 1).

— „Proponujemy, aby przy określeniu wysokości rezerwy celowej w danej dzielnicy był brany pod uwagę obszar dzielnicy, ilość terenów miejskich, ilość terenów pod zarządem miejskim oraz liczba mieszkańców.” – kontynuuje Milewski.

Kandydat na Prezydenta Miasta Lublin Jakub Kulesza podkreślił, że niewykorzystane środki finansowe w ramach rezerwy celowej przechodziłyby na następny rok.