Chcesz wesprzeć naszych kandydatów? Każdą złotówkę wydajemy z rozwagą. Będziemy wdzięczni za każdą, nawet najdrobniejszą wpłatę!

Jeżeli chcesz udzielić nam wsparcia finansowego – zapoznaj się z poniższą instrukcją

Nr konta Komitetu Wyborczego Wyborców Kukiz, Wolność, Lubelscy patrioci i Ruchy Miejskie:

PKO BP 72 1020 3147 0000 8102 0133 3137

  1. Wpłaty na konto można dokonać JEDYNIE przelewem, czekiem rozrachunkowym lub kartą płatniczą.
  2. Darowizna na rzecz naszego Komitetu może wpłynąć JEDYNIE od osoby fizycznej stale zamieszkującej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Dane naszego komitetu: Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz, Wolność, Lubelscy Patrioci i Ruchy Miejskie, ul. 3 Maja 18/6, 20-078 Lublin.
  4. W przypadku wpłaty darowizny dla komitetu – TYTUŁ WPŁATY musi zawierać treść: Darowizna na rzecz KWW – KUKIZ – WOLNOŚĆ – LUBELSCY PATRIOCI od Obywatela polskiego stale zamieszkującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  5. W przypadku wpłaty na kampanię wybranego kandydata – TYTUŁ WPŁATY musi zawierać treść: Wpłata na kampanię Jana Kowalskiego od Obywatela polskiego stale zamieszkującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

UWAGA!!!

Każdy przelew, który nie będzie pochodził od osoby fizycznej stale zamieszkującej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub w tytule przelewu będzie zawierał błędne informacje – będzie musiał zostać zwrócony do darczyńcy.

 

Informacja obowiązkowa Komitetu Wyborczego Wyborców Kukiz, Wolność, Lubelscy Patrioci i Ruchy Miejskie na podstawie art. 139 Kodeksu wyborczego.

Art. 132 § 3. Środki finansowe: 1) komitetu wyborczego organizacji, 2) komitetu wyborczego wyborców – mogą pochodzić wyłącznie z wpłat obywateli polskich mających miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz kredytów bankowych zaciąganych wyłącznie na cele związane z wyborami. § 4. Środki finansowe komitetu wyborczego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej mogą pochodzić wyłącznie z wpłat obywateli polskich mających miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z funduszy wyborczych partii politycznych oraz z kredytów bankowych zaciąganych na cele związane z wyborami. § 5. Komitetom wyborczym nie wolno przyjmować korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym, z wyjątkiem: 1) nieodpłatnego rozpowszechniania plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne; 2) pomocy w pracach biurowych udzielanej przez osoby fizyczne; 3) wykorzystania przedmiotów i urządzeń, w tym pojazdów mechanicznych, udostępnianych nieodpłatnie przez osoby fizyczne; 4) nieodpłatnego udostępniania miejsc do ekspozycji materiałów wyborczych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie reklamy.
Art. 149. § 1. Korzyści majątkowe przyjęte przez komitet wyborczy z naruszeniem przepisów kodeksu podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. Jeżeli korzyść majątkowa została zużyta lub utracona, przepadkowi podlega jej równowartość.
Art. 506. Kto, w związku z wyborami: 1) pozyskuje korzyści majątkowe na rzecz komitetu wyborczego lub wydatkuje środki finansowe komitetu wyborczego na cele inne niż związane z wyborami, ©Kancelaria Sejmu s. 239/264 23.07.2018 2) pozyskuje korzyści majątkowe na rzecz komitetu wyborczego lub wydatkuje środki finansowe komitetu wyborczego przed dniem, od którego zezwala na to ustawa, 3) pozyskuje korzyści majątkowe na rzecz komitetu wyborczego po dniu wyborów, 4) wydatkuje środki finansowe komitetu wyborczego po dniu złożenia sprawozdania finansowego, 5) wydatkuje środki finansowe komitetu wyborczego z naruszeniem limitów wydatków określonych dla komitetów wyborczych, 6) udziela komitetowi wyborczemu organizacji albo komitetowi wyborczemu wyborców lub przyjmuje w imieniu tych komitetów korzyść majątkową pochodzącą z innego źródła niż od obywatela polskiego mającego miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 7) udziela komitetowi wyborczemu partii politycznej albo koalicyjnemu komitetowi wyborczemu lub przyjmuje w imieniu tych komitetów korzyść majątkową z innego źródła niż z funduszu wyborczego partii politycznej tworzącej komitet wyborczy partii politycznej lub z funduszów wyborczych partii politycznych tworzących koalicyjny komitet wyborczy, 8) nie będąc obywatelem polskim mającym miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje czynności skutkującej zmniejszeniem wartości zobowiązań komitetu wyborczego – podlega grzywnie od 1000 do 100 000 złotych.

Zgodnie z Art. 102. § 3. Kodeksu wyborczego jako komitet wyborczy zgłaszający kandydatów i kandydatki tylko w jednej gminie, nie mamy obowiązku podawać na stronie internetowej szczegółowych danych osób wpłacających. Jednakże w trosce o transparentność publikujemy rejestr wpłat, wydatków, kredytów i wykorzystywanych bilbordów.

Imię, nazwisko oraz miejscowość zamieszkania osób wpłacających podawane są tylko przy sumie wpłat o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów.

 

Rejestr wpłat

L.p.DataKwota [zł]Łącznie [zł]Imię i nazwiskoUwagi 
SUMA23058,31
4318-10-171000,003000,00JAKUB KULESZA
4218-10-16541,201854,60-
4118-10-1536,0186,01-
4018-10-15250,001224,90-
3918-10-122000,004000,00MARIUSZ MIECZAN
3818-10-121222,002634,50RYSZARD WITOLD MILEWSKI
3718-10-12750,002430,00TOMASZ DEPTUŁA
3618-10-11100,00180,00-
3518-10-1180,0080,00-
3418-10-1154,30854,30-
3318-10-112000,002000,00MARIUSZ MIECZAN
3218-10-11974,90974,90-
3118-10-11499,00499,00-
3018-10-11290,00340,00-
2918-10-101000,000,00MARIUSZ MIECZANZWROT
2818-10-10922,501412,50RYSZARD WITOLD MILEWSKI
2718-10-091000,002000,00JAKUB KULESZA
2618-10-09490,00490,00RYSZARD WITOLD MILEWSKI
2518-10-08505,00855,00-
2418-10-08513,401313,40-
2318-10-081230,001680,00TOMASZ DEPTUŁA
2218-10-041000,001000,00-
2118-10-04450,00800,00-
2018-10-0450,0050,00-
1918-10-0350,0050,00-
1818-09-27250,00350,00-
1718-09-27250,00450,00-
1618-09-271000,000,00MARIUSZ MIECZANZWROT
1518-09-27450,00450,00TOMASZ DEPTUŁA
1418-09-26250,00800,00-
1318-09-26100,00550,00-
1218-09-2550,0050,00-
1118-09-25200,00200,00-
1018-09-24200,00600,00-
918-09-24200,00400,00-
818-09-24200,00200,00-
718-09-24100,00100,00-
618-09-24250,00450,00-
518-09-24200,00200,00-
418-09-24250,00350,00-
318-09-24100,00100,00-
218-09-121000,001000,00JAKUB KULESZA
118-09-121000,001000,00JAKUB KULESZA

 

Rejestr wydatków

L.p.DataKwota [zł]OpisUwagi
SUMA-5473,30
2818-10-16-418,20PLAKATY A2 500 SZT. , FV NR 374/2018
2718-10-16-307,50PLAKATY A2 150 SZT. , FV NR 375/2018
2618-10-16-282,90PLAKATY A2 100 SZT. , FV NR 373/2018
2518-10-16-282,90PLAKATY A2 100 SZT. , FV NR 372/2018
2418-10-16-233,70PLAKATY A2 50 SZT. , FV NR 371/2018
2318-10-16-233,70PLAKATY A2 50 SZT. , FV NR 370/2018
2218-10-16-233,70PLAKATY A2 50 SZT. , FV NR 368/2018
2118-10-16-225,00WYNAJEM SALI , FV NR 00815/2018
2018-10-16-165,00PLAKATY A3 , FV/1810/027
1918-10-16-45,00PLAKAT A3 , FV/1810/034
1818-10-15-36,01ULOTKI A6 I PLAKATY A3 , PROFORMA/7/10/2018
1718-10-12-1221,91DRUKI BEZADRESOWE - KOLPO RTA¯ ULOTEK , FRA PROFORMA N R 245/L/1 Z DN. 12.10.2018
1618-10-11-66,89MATERIA£Y BIUROWE , FV NR 19911/1/2018
1518-10-10-150,00FLIPCHART WG. PRO FORMA 6514 Z DNIA 10.10.2018
1418-10-10-80,00PLAKATY A1
1318-10-09-725,70FV NR 364/2018 - ULOTKI A5, 5TYŒ. SZT.
1218-10-09-160,00PLAKATY
1118-10-09-49,59PLAKATY I ULOTKI , F-RA PROFORMA NR 35/2018
1018-10-09-40,00PLAKAT A1
918-09-27-40,00PLAKAT A1, FV 1241/09/18
818-09-27-40,00PLAKAT A1, FV 1233/09/18
718-09-27-40,00PLAKAT A1, FV 1218/09/18
618-09-21-40,00PLAKAT A1, FV 1199/09/18
518-09-18-60,00PLAKAT A1, FV 1168/09/18
418-09-18-45,60PLAKAT A1, FV 1190/09/18
318-09-13-40,00PLAKAT A1
218-09-13-90,00PLAKAT A1
118-09-12-120,00PLAKAT A1

 

Rejestr zaciągniętych kredytów

Brak zaciągniętych kredytów.

 

Rejestr bilbordów

Brak wykorzystywanych bilbordów.